ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ สัญญาณสยองโลก Signs 2002

เรื่องราวของบาทหลวงแกรแฮม เฮสส์ สูญเสียความศรัทธาที่มีต่อพระเป็นเจ้าไปนานแล้ว ปัจจุบันแกรแฮมอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆกับเมอร์ริลและมอร์แกนกับโบ แต่แล้วจู่ๆ ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น เมื่อพร้อมกับน้ำในแหล่งน้ำต่างๆในเมืองเกิดสกปรกขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของครอบครัวเฮสส์นี้ไปตลอด